Noter till klassisk musik

Den som letar noter till klassisk musik på nätet har betydligt bättre förutsättningar att lyckas än den som letar noter till moderna, populära låtar. Anledningen stavas “upphovsrätt”. Vill man gå den klassiska vägen som exempelvis pianist eller cellist har man goda chanser att kunna spara en del pengar.

Verk vars upphovsrätt gått ut hamnar i vad amerikanerna kallar för “public domain”. På svenska blir det ungefär “allmän egendom”. Sådana verk är fria att användas. Reglerna som gäller är att ett musikverk är skyddat av upphovsrättslagen i 70 år efter upphovsmannens död.

I praktiken innebär det, för att använda ett illustrerande exempel, att du utan större besvär kan hitta ett gratis exemplar av Claude Debussys orkesterverk Jeux online, men inte av Igor Stravinskijs Våroffer – trots att verken publicerades och hade premiär i samma stad, under samma månad och år (Paris, maj 1913). Anledningen är att Debussy dog år 1918 – i skrivande stund för 95 år sedan, medan Stravinskij dog 1971 – i skrivande stund för 42 år sedan.

Var finns då dessa upphovsrättsbefriade verk? Det bästa alternativ du har är följande.International Music Score Library Project

Det här magnifika projektet startades år 2006, och har bara växt sedan dess. Om du besöker startsidan så ser du i vänstra sidomenyn att du har en lång rad alternativ för att söka efter musik.

Kompositörer – Sök efter din favoritkompositörs musik (eller den kompositör som du genom något trist skol- eller examensarbete är tvingad till att lära dig mer om).

All people – Jag kunde inte översätta den här kategorin. Vad blir det? “Alla folk” låter ju inte klokt. I vilket fall kan du, genom att klicka här, sortera inte bara efter kompositörer utan också redaktörer, arrangörer, librettister och översättare. Detta är inte relevant för alla, men samtidigt vet många musiker ofta exakt vilka utgåvor de vill ha.

Tidsperiod – Uppdelat efter musikens olika epoker – från antikt till medeltida musik, och vidare till renässansen, barocken, klassicismen, romantiken, det tidiga 1900-talet, och det senare 1900-talet. Observera att verk från andra hälften av 1900-talet kan vara tillgängliga om kompositören gett sin tillåtelse till det.

Noter: klassisk musikInstrument/genre – Här kan du bläddra bland alla olika klassiska former, såsom baletter, stråkkvartetter, operor, fugor, inventioner, symfonier och gavotter. Dessutom kan du som instrumentalist välja ditt instrument och kolla vad som finns tillgängligt. I kategorin “För piano” finns exempelvis 14 000 olika verk.

Genom melodi – Det här är faktiskt ett underbart verktyg. Vet du vilken melodi du vill spela men har ingen aning om vad stycket heter? Prova att spela in så mycket du kan av melodin, och se om du får upp verket! Det du spelar in sparas i form av nummer, som du sedan kan redigera efter att du klickat på “Search”, om du skulle råka göra ett misstag.

Genom WIMA-samlingar – Du kan också söka direkt ur ett antal samlingar, som är en del av detta projekt.The Mutopia Project

Om det är noter till klassisk musik man ska ha så finns det i dagsläget ingen större anledning att tipsa om så många andra sidor än IMSLP, som är svårslaget när det kommer till utbud och användarvänlighet. Värt att nämna är emellertid The Mutopia Project, som är ett bra alternativ de dagar ISMLP krånglar.

Här är det enklast att kort och gott söka genom antingen kompositör (t.ex. Bach eller Schumann) eller instrument (t.ex. fiol eller orgel).

Artikeln Noter till klassisk musik publicerades den 6 juli 2013.


Kommentarer

Noter till klassisk musik — 4 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *